Dobri susedi

stvaraju zajedničku

budućnost

"Vožnja biciklom oko sveta počinje prvim okretom pedale"

Scott Stoll

UVOD

Međunarodna mreža biciklističkih ruta zvana “EuroVelo” sastoji se od ukupno 19 dugih ruta koje pokrivaju i povezuju ceo evropski kontinent. Mrežu je osmislila i izradila Evropska biciklistička federacija čije je sedište u Briselu. „EuroVelo“ rute su namenjene biciklističkim turistima i lokalnom stanovništvu u vidu dnevnih putovanja do škole i posla i nazad. Ukupna dužina mreže je oko 70 000 km i procenjuje se da godišnje generiše oko 42 miliona putovanja dok su ekonomske koristi u visini od 5 milijardi evra. Od ukupno 19 “EuroVelo” ruta, kroz Republiku Srbiju prolaze tri, koje nose brojeve – 6, 11 i 13.

U skladu sa preporukama Strategije za razvoj turizma Republike Srbije u periodu od 2016. do 2025. godine, cilj je da se sprovede efikasna turistička politika u AP Vojvodini u oblastima infrastrukture i saobraćaja, turističkog marketinga, upravljanja i podsticanja razvoja turizma. Regionalnim prostornim planom Autonomne pokrajine Vojvodine je biciklizam svrstan u ključne vidove turizma specijalnih interesa za čiji su razvoj posebno pogodna zaštićena prirodna područja. Takođe, prema Studiji mreže biciklističkih ruta AP Vojvodine posmatraju se svi oblici biciklističkog saobraćaja – sportski, rekreativni i drugi oblici korišćenja bicikala i cikloturizam kao oblik turističke aktivnosti s najvećom perspektivom razvoja.

Međutim, nedostatak biciklističkih staza u zemlji u potpunosti sprečava bilo kakav ozbiljan razvoj biciklističkog turizma, a samim tim i turizma uopšte. Region severne Vojvodine je poznat po velikom broju biciklista, koji koriste bicikl kao dnevno prevozno sredstvo. Izgradnja biciklističkih staza bi u velikoj meri doprinela povećanju njihove bezbednosti. Takođe, ne postoje turistički znaci koji na odgovarajući način obeležavaju putanje ka zaštićenim područjima, a koji se nalaze na ruti ili u njenoj neposrednoj blizini.

Projekat je upravo zamišljen da u što većoj meri otkloni nedostatke koje sprečavaju razvoj cikloturizma u projektnom području.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je razvoj međunarodnog biciklističkog koridora „EuroVelo 11” u Mađarskoj i Srbiji. 

„EuroVelo 11” biciklisti zovu „Najbolje na istoku”, zbog činjenice da se proteže od krajnje tačke hladne severoistočne Norveške, preko Evrope do sunčane Grčke, u dužini od oko 6000 km.

O PROGRAMU INTERREG-IPA CBC MAĐARSKA-SRBIJA

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.
Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu. Omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.
Za više informacija, molimo posetite internet stranicu Programa: www.interreg-ipa-husrb.com.

DOPRINOS I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Izrada tehničke dokumentacije je osnovni preduslov za izgradnju biciklističkih staza. Razvoj biciklizma i biciklističkog turizma je nemoguć dok god nema osnovne infrastrukture. Takođe je nemoguće razviti eko-turizam ako nema turističkih znakova ka zaštićenim područjima.

Koristi nakon sprovođenja ovog projekta su:

• Bezbedniji koridori za biciklističke turiste
putnike i smanjen broj nesreća u koje su uključeni biciklisti
• Unapređen pristup
• Povećana atraktivnost regiona kroz koji prolazi koridor „EuroVelo 11”
• Smanjeno zagušenje saobraćaja
• Unapređeni ekološki i društveni uslovi

Ukupan prekogranični učinak će biti vidljiv onda kada bude urađena izgradnja biciklističkih staza tokom sledećeg projekta. Biciklističke staze, koje budu izgrađene na osnovu tehničke dokumentacije, doprineće promovisanju zdravijeg načina života lokalnog i drugog stanovništva. Takođe će premestiti biciklistički saobraćaj sa glavnih puteva na kojima se taj saobraćaj trenutno odvija i to će u velikoj meri doprineti povećanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Izgradnja biciklističnih staza na EV 11 koridoru doprineće razvoju ruralnog turizma (smeštaj, hrana, osnovne usluge za bicikle itd…).

ZAŠTIĆENA PODRUČJA DUŽ EUROVELO 11 U VOJVODINI

Projekat turističke signalizacije podrazumeva obeležavanje pravaca kretanja ka sledećim zaštićenim područjima:

1. Zaštićena područja u okolini Subotice (SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“, PIO „Subotička peščara“, PP „Palić“)
2. PP „Kamaraš“
3. SRP „Pašnjaci velike droplje“
4. PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“
5. SRP „Slano kopovo“
6. PP „Rusanda“
7. SRP „Okanj bara“
8. SRP „Ritovi donjeg Potisja“
9. SRP „Carska bara“
10. SRP „Titelski breg“

Ova internet stranica je pripremljena uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran iskljčivo Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela programa.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Vodeći partner:

– Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Partners:

– Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja Mađarske

– Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Ukupni budžet projekta: 353.735,70 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 300.675,34 EUR
Doprinos države (Mađarska): 14.525,07 EUR
Sopstveni doprinos: 38.535,29 EUR

Vreme trajanja projekta:

01. decembar 2020. – 30. septembar 2023.

Scroll to Top