Jó szomszédok

a közös

jövőért

"A bicycle ride around the world begins with a single pedal stroke"

Scott Stoll

BEVEZETŐ

Az „EuroVelo” névre keresztelt nemzetközi kerékpárút-hálózat összesen 19 hosszú útvonalból áll, amelyek az egész európai kontinenst lefedik és összekötik. A hálózatot a brüsszeli székhelyű Európai Kerékpáros Szövetség tervezte és hozta létre. Az „EuroVelo” útvonalak a kerékpáros turisták és a helyi lakosság számára készültek, a naponta használható iskolai, munkahelyi és visszautazás formájában. A hálózat teljes hossza mintegy 70 000 km, és a becslések szerint évente mintegy 42 millió utazást generál, a gazdasági haszon pedig 5 milliárd euró. Az összesen 19 „EuroVelo” útvonalból három a Szerb Köztársaságon halad át, a 6-os, 11-es és 13-as számokkal.

A Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiájának 2016-2025 közötti időszakra vonatkozó ajánlásaival összhangban a cél egy hatékony turisztikai politika megvalósítása Vajdaságban az infrastruktúra és a közlekedés, a turisztikai marketing, menedzsment és promóció területén a turizmus fejlesztésének. A Vajdaság Autonóm Tartomány Területrendezési Terve a kerékpározást a kiemelten fontos turizmus egyik kiemelt fajtája közé sorolja, melynek fejlesztésére a védett természeti területek különösen alkalmasak. A Vajdaság Autonóm Tartomány kerékpárút-hálózatának tanulmánya szerint a kerékpáros közlekedés minden formája megfigyelhető – a sport-, rekreációs és egyéb kerékpárhasználati formák, valamint a kerékpáros turizmus, mint a legnagyobb fejlődési kilátásokkal rendelkező turisztikai tevékenység.

A kerékpárutak hiánya azonban az országban teljesen megakadályozza a kerékpáros turizmust, ez által a turizmus komolyabb fejlesztését is. Az észak-vajdasági régió a kerékpárosok nagy számáról ismert, akik napi közlekedési eszközként használják a kerékpárt. A kerékpárutak építése nagyban hozzájárulna biztonságuk növeléséhez. Nincsenek továbbá turisztikai táblák, amelyek megfelelően jelölik a védett területekre vezető útvonalakat, amelyek az útvonalon vagy annak közvetlen közelében találhatók.

A projektet pontosan úgy alakították ki, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék azokat a hiányosságokat, amelyek akadályozzák a kerékpáros turizmus fejlődését a projekt területén.

A PROJEKT CÉLJA

A projekt célja az „EuroVelo 11” nemzetközi kerékpáros útszakasz fejlesztése Magyarországon és Szerbiában. Az „EuroVelo 11”-et a kerékpárosok „Kelet legjobbjának” nevezik, mivel a hideg északkeleti Norvégia végpontjától Európán át a napsütötte Görögországig húzódik, körülbelül 6000 km hosszúságban.

Az INTERREG-IPA CBC MAGYARORSZÁG-SZERBIA PROGRAMJÁRÓL

Az Interreg-IPA határon átnyúló Magyarország-Szerbia együttműködési program az Európai Unió 2014-2020 közötti pénzügyi időszakában, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközön (IPA) keresztül valósul meg. A programban a részt vevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerének” elve szerint a Programterület – a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun, valamint Szerbia területén a Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség, ezen szervezetek együttműködési projektjeit finanszírozza és támogatja.
A program segíti a határ menti régió fejlődését, stabilitását, javítja az ottani általános életminőséget, gazdasági együttműködést tesz lehetővé e két ország szervezetei között, ápolja a határrégió közös identitását, kulturális és történelmi örökségét, hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és a biztonságához.
További információért látogasson el a Program weboldalára: www.interreg-ipa-husrb.com.

HOZZÁJÁRULÁS ÉS A PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI

A kerékpárutak építésének alapvető feltétele a műszaki dokumentáció elkészítése. A kerékpáros és kerékpáros turizmus fejlesztése mindaddig lehetetlen, amíg nincs meg az alapvető infrastruktúra. Az ökoturizmus fejlesztése sem lehetséges, ha nincsenek turisztikai táblák a védett területeken.

A projekt megvalósítása után az előnyök következők:

• Biztonságosabb útszakasz a kerékpáros turisták számára,
az utasok számára és a kerékpárosokat érintő balesetek számának csökkenése
• Előnyös megközelítés
• A régió vonzerejének a növelése, amin keresztül halad az „EuroVelo 11” útszakasz
• Csökkentett forgalmi torlódás
• A környezeti és társadalmi feltételek javulásas

Az átfogó határon átnyúló hatás akkor lesz látható, amikor a következő projekt során a kerékpárutak építése megtörténik. A műszaki dokumentáció alapján megépülő kerékpárutak hozzájárulnak a helyi és más lakosság egészségesebb életmódjának elősegítéséhez. A kerékpáros forgalmat is elmozdítja azokról a főutakról, ahol jelenleg ez a forgalom zajlik, és ez nagyban hozzájárul az összes közlekedő biztonságának növeléséhez. Az EV 11-es folyosón kerékpárutak építése hozzájárul a falusi turizmus fejlesztéséhez (szállás, étkezés, kerékpáros alapszolgáltatások stb.).

VÉDETT TERÜLETEK AZ EUROVELO 11 MENTÉN VAJDASÁGBAN

A turisztikai jelzőtáblák projektje a következő védett területek felé irányuló mozgási irányok kijelölését foglalja magában:

1. Védett területek Szabadka környékén (SRP ,,Szelevényi puszta”, SRP ,,Ludasi-tó, PIO ,,Szabadkai homokkő”, PP ,,Palics”)
2. PP „Kamarás“
3. SRP „A túzok legelői“
4. PP „Tisza a Gyöngyszigetnél “
5. SRP „Sóbánya“
6. PP „Ruszanda“
7. SRP „Okány-tó“
8. SRP „Alsó-Potisje rét“
9. SRP „Császár-tó“
10. SRP „Titeli hegy“

Ez a honlap az Európai Unió pénzügyi támogatásával, az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia programon keresztül készült. A Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság kizárólagos felelőssége a jelen weboldal tartalmáért, és a jelen dokumentum tartalma nem tükrözi az Európai Unió és/vagy a Programirányító Testület hivatalos véleményét.

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A PROJEKTHEZ

Vezető partner:

– Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

Partnerek:

– Magyarország Építésügyi és Közlekedési Minisztériuma

– Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság

A projekt teljes költségvetése: 353.735,70 EUR
Európai Uniós források összege (IPA): 300.675,34 EUR
Állami hozzájárulás (Magyarország): 14.525,07 EUR
Saját hozzájárulás: 38.535,29 EUR

A projekt időtartama:

2020. december 01. – 2023. szeptember 30.

Scroll to Top